osku -13

Andelslaget Oskus potatisland bildades den 28.5.1998 och syftet är att producera och sälja förstklassig potatis som förpackas i gemensamt packeri.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

osku -24

Under åren har packeriet utökats och hallutrymmen uppgår i dagsläget till 1600 m². Förpackningssidan har effektiviserats och senaste maskininköp är en helautomatisk förpackningslinje.